(Datacenter & Web Hosting) دیتاسنتر و میزبانی وب

مهمترین نیاز هر وب سایت و سرویس دهنده آنلاین برخورداری از یک فضای میزبانی می باشد که استانداردهای فنی لازم را فراهم نماید . همواره سرویس دهندگان وب بدنبال حرفه ای ترین دیتاسنتر جهت قراردادن سرورهای خود می باشند تا بتوانند بهترین شرایط میزبانی را برای سایت های تحت سرویس دهی خود فراهم نمایند .لذا خدمات الکترونیک پایگاه تخصصی ایاک بوک شرایط میزبانی حرفه ای را در دیتاسنترهای بزرگ دنیا با رعایت استانداردهای میزبانی فراهم نموده است که می توانید از این سرویس ها استفاده نمایید.

سرور مجازی (VPS)

سرور مجازی تقریباً همانند سرور اختصاصی کارایی دارد با این تفاوت که از نظر اقتصادی بسیار به صرفه تر از سرور اختصاصی می باشد.
تفاوت VPS و VDS در نحوه ی تقسیم منابع می باشد. در VDS منابع سرور اختصاصی بصورت کاملاً اختصاصی بین VDS ها تقسیم می شود ولی در VPS منابع سرور اختصاصی بصورت اشتراکی بین VPS ها تقسیم می شود.
همچنین با توجه به نوع مجازی ساز استفاده شده در سروراختصاصی نحوه اشتراک منابع و در نهایت کیفیت سرورهای مجازی متفاوت می باشد.