نمایندگان پایگاه تخصصی ایاک بوک در سطح کشور و شرایط پذیرش نمایندگی

شرکت هنر عمران ایرانیان (پایگاه تخصصی ایاک بوک) همواره جهت سرویس دهی مناسب در سطح کشور نمایندگانی را جذب نموده و علاوه بر ایجاد اشتغال در شهرهای مختلف کشور ، خدمات تخصصی را در سطح وسیعی پوشش می دهد

لذا مخاطبان پایگاه تخصصی ایاک بوک می توانند علاوه بر رجوع به دفتر مرکزی ایاک بوک ، به نزدیک ترین نمایندگی شرکت هنر عمران ایرانیان درشهر یا استان خود رجوع نموده و خدمات مورد نظر را دریافت نمایند. لیست نمایندگان و سرویس های ارائه شده توسط نمایندگان ایاک بوک را می توانید مشاهده نمایید

نمایندگان در سطح کشور

با همت متخصصین شرکت هنر عمران ایرانیان و همکاری گروه های فنی - مهندسی در سطح کشور قادر به سرویس دهی توسط نمایندگان در بیشتر نقاط کشور هستیم و روز به روز نیز جهت افزایش نمایندگان و گسترش سطح کیفی و کمی خدمات و محصولات این پایگاه در سطح کشور در تلاشیم. در حال حاضر در تمام نقاط ایران می توانید از خدمات و محصولات پایگاه تخصصی ایاک بوک استفاده نمایید، همچنین محصولات و خدمات این پایگاه در حال حاضر توسط نمایندگان ما در سطح کشور عرضه می شوند.

انواع سرویس های نمایندگی ارائه شده توسط ایاک بوک
لیست نمایندگان
مزایا و امکانات ارائه شده به نمایندگان
فرم نمایندگی و شرایط پذیرش نمایندگی