مهندسی از راه دور


پایگاه تخصصی ایاک بوک با بهره گیری از مهندسین و متخصصین باتجربه و کارآزموده و همچنین با داشتن تکنیک های مدرن الکترونیک سرویس های تخصصی - مهندسی را از راه دور به شرکت ها و سازمان ها ارائه می دهد.
مزیت این سرویس آنست که شرکت ها و سازمان ها می توانند بدون نیاز به هزینه ی اضافی جهت استخدام نیروزی متخصص و همچنین نظارت و تمرکز بر روی کارهای مهندسی ، آنها را به متخصصین پایگاه تخصصی ایاک بوک بسپارند و با خیال آسوده پروژه خود را جلو ببرند.

مهندسی از راه دور

سرویس های مهندسی از راه دور پایگاه تخصصی ایاک بوک به شرح زیر می باشند:

- سرویس های مهندسی کامپیوتر ویژه تولید پروژه های نرم افزاری
- سرویس های مهندسی عمران و معماری از قبیل طراحی و محاسبه سازه ها و ارائه نقشه های اجرایی
- سرویس های مهندسی مکانیک و صنایع