تحلیل داده و تجارت هوشمند


هوش تجاری بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است.
فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت هستند ، بطوریکه جوامع بصورت عام و بازار بصورت خاص با شتابی وصف ناپذیر بدنبال ترفندهایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند.
سازمان ها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند.

هوش تجاری

در بازار رقابتی کسب و کار با توجه به اینکه اکثر شرکت ها و سازمان ها برای پیشبرد اهداف خود از تکنولوژی های مدرن رقابتی استفاده می کنند برای اینکه بتوانیم پا به پای رقبا حرکت کنیم و حتی از آنها پیشی بگیریم ، می بایست به قواعد جدید بازی کاملاً مسلط بود. بنابراین تسلط بر فناوریهای جدید مانند هوش تجاری در کسب و کارها یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود.
هوش تجاری بدنبال افزایش سودآوری سازمان با استفاده از اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است و بطور کل می توان اهداف زیر را برای این رویکرد نوین عنوان کرد:
1- مشخص نمودن گرایش های تجاری سازمان که موجب می شود تا سازمان بدون اتلاف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها بدنبال اهداف اساسی خود متمرکز شود.
2- بررسی و آنالیز عمیق بازار و بالا بردن توانایی رقابتی سازمان در بازار
3- پیش بینی بازار قبل از اینکه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند.
4- شناسایی مشتریان دائمی برای جهت گیزی های کلان استراتژیک
5- تقسیم بندی مشتریان و تعیین روش برخود با هر گروه از مشتریان
6- افزایش کارایی سازمان در امور داخلی و شفاف سازی رویه فرایندهای کلیدی
7- استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان
8- سهیل در تصمیم گیری که جزء اهداف اساسی هوش تجاری محسوب می‌شود
9- تشخیص زود هنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و شناسایی فرصتهای کسب و کار قبل از اینکه رقبا آن را تصاحب کنند.
10- استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان