مرکز خلاقیت های مهندسی


پایگاه تخصصی ایاک بوک با سرمایه گذاری بر روی طرح های خلاقانه و ایده های مهندسی گامی مهم و بنیادی به سوی ارتقای سطح تکنولوژی با رویکردی نوین برداشته است.
همواره طرح های بزرگی در ذهن ها ایجاد می شوند و شاید بدلیل اینکه پشتوانه ای از نظر فنی و اقتصادی برای حمایت از این طرح ها وجود ندارد هیچ زمانی به عمل نمی رسند !!!

پایگاه تخصصی ایاک بوک همیشه آماده پشتیبانی از ایده ها و خلاقیت های شما می باشد...
با ما در تماس باشید ...

خلاقیت های مهندسی

آیا ایده ای در ذهن دارید که اجرای آنرا دور از ذهن می دانید؟
آیا برای اجرای ایده ی خود نیاز به سرمایه دارید؟
آیا خلاقیت خاصی را در کاری پیشنهاد می دهید؟

...
از شما پشتیبانی می کنیم
با ما در تماس باشید