انیمیشن و جلوه های ویژه

اینبار گروه تخصصی ایاک بوک پا به عرصه انیمیشن ، جلوه های ویژه و هنرهای سه بعدی می گذارد و آثار جدیدی را خلق می کند. بدون شک از کاربردهای هنرهای سه بعدی آگاهی کافی دارید. انیمیشن و هنرهای سه بعدی از پدیده های تخصصی هنری فرن 21 می باشند که شما را وارد دنیای مجازی و خیالی می کنند و در خیلی از موارد مانند ساخت تیزرهای تبلیغاتی ، شبیه سازی اجسام در حالات سه بعدی ، شبیه سازی اتفاقات مهندسی و نمایش عملکرد قطعات مکانیکی و خیلی موارد دیگر کاربرد دارند

انیمیشن و شبیه سازی سه بعدی

کاربردهای انیمیشن ، شبیه سازی سه بعدی و جلوه های ویژه :

ایجاد دید مهندسی و آنالیز طرح قبل از اجرا :
امروزه شاهد هنرنمایی بزرگترین کمپانی های دنیا در خلق آثار سه بعدی و جلوه های ویژه هستیم تا جاییکه این تکنولوژی در طراحی های مهندسی و شبیه سازی عملکردهای مهندسی استفاده بسیار زیادی دارد.
برای اینکه یک طرح مهندسی شده را به مزحله اجرایی برسانند لازم است عملکرد آنرا بصورت مجازی و ملموس مشاهده نمایند و به آنالیز شرایط موجود پرداخته شود . شبیه سازی سه بعدی بصورت انیمیشن و با حرکت دوربین در تمام قسمت های طرح مهندسی باعث می شود تا دید بهتری نسبت به طرح ایجاد شود و اقدامات لازم جهت بهبود طرح صورت گیرد.


آزمایش ایده های مهندسی بصورت مجازی :
برخی از طرح های مهندسی قبل از اینکه بصورت یک طرح کامل روی آنها هزینه شود لازم است تا ابتدا طرح را بصورت شماتیک در حالت سه بعدی مشاهده نمایند و با ایجاد تغییرات مختلف بر روی آن در نهایت بصورت یک طرح اولیه روی آن محاسبات صورت گیرد و هزینه های محاسباتی بر روی طرح اولیه و استاندارد شده صورت گیرد تا پس از انجام محاسبات از هزینه های ثانویه مهندسی جلوگیری شود.

تبدیل نقشه های دو بعدی AutoCad به طرح های سه بعدی :
همانطور که می دانید خیلی از پلان ها قبل از ساخت دارای یک تصویر کامل از پروژه هستند که نمایش دهنده طرح نهایی می باشد تا برای تمام کسانیکه طرح را مشاهده می کنند قابل درک باشد.

عملکردهای مهندسی :
خیلی از علملکردها و فرضیه های مهندسی را می توان بصورت انیمیشن و تصویر سازی سه بعدی به نمایش درآورد و روی آنها تبادل نظر نمود. بعنوان مثال برای عملکرد زلزله بر روی یک ساختمان و عملکرد خاک های زیر پی می توان ساختمانی را بصورت سه بعدی مدلسازی نمود و با توجه به جنس خاک استفاده شده در لایه های زیر پی سازه عملکرد ساختمان را تحلیل نمود و یا خیلی از موارد این چنین ...

شبیه سازی فرضیه های مهندسی :
خیلی از فرضیه های مهندسی را برای اجرای پروژه های بزرگ و پر هزینه می توان بصورت سه بعدی و انیمیشن شبیه سازی نمود تا طرح مورد مذکور مورد تایید گروه مهندسی قرار گیرد و یا با مشاهده نقاط ضعف طرح از انجام آن اجتناب نمایند.

تیزرهای تبلیغاتی و خلق آثار هنری :
یکی دیگر از کاربردهای عمومی و گسترده طرح های سه بعدی ایجاد تیزرهای تبلیغاتی و آثار هنری توسط خلق کاراکترهای ویژه می باشد. این کار توسط کمپانی های بزرگ دنیا امروزه در سطح وسیعی انجام می شود و فیلم نامه های قدرتمندی را توسط انیمیشن و جلوه های ویژه به نمایش در می آورند که طرفداران وسیعی را به سوی خود جذب می کنند.
استفاده کم هزینه تر و تجاری انیمیشن در ساخت تیزرهای تبلیغاتی کوتاه می باشد که روزانه در رسانه های تصویری قابل مشاهده هستند.