درباره ایاک بوک

پایگاه تخصصی ایاک بوک پس از دست یافتن به زیرساخت های فنی و فراهم نمودن بستر تخصصی مورد نیاز در تارخ 1388/8/8 بطور رسمی توسط شرکت هنرعمران ایرانیان شروع به ارائه خدمات تخصصی در سطح کشور نمود. این شرکت با اهداف تولید و ارائه سرویس های خدمات االکترونیک جهت کسب و کار هوشمند، استفاده از داده های مهندسی و بروزرسانی آنها در ارائه تکنیک های سازمانی و مدرن سازی عملکردهای هوشمند شهری در جهت بهینه سازی منابع توسط راهکارهای الکترونیک فعالیت می کند

 

شرکت هنر عمران ایرانیان (پایگاه تخصصی ایاک بوک)
امکانات ، تخصص ها ، سرویس ها ، دورنمای کاری


شرکت هنر عمران ایرانیان یک شرکت مهندسی با زیر ساخت عمرانی می باشد که دیتاهای علمی و سرویس های مدرن الکترونیک و هوشمند را در محاسبات و آنالیز مهندسی بکار گرفته و در این راستا سرویس های گسترده ای را ارائه می دهد که در زیر به برخی از این سرویس ها اشاره می شود :

- ارائه خدمات نرم افزاری و مهندسی در سطح حرفه ای
- انیمیشن و شبیه سازی تحلیل ها و فرضیات مهندسی
- طراحی و راه اندازی سرویس های مدرن الکترونیک
- ارائه سرویس های ارتباط از راه دور
- تحلیل داده و کسب و کار هوشمند
- آموزش حضوری تکنیک های تخصصی با ارائه مدرک رسمی فنی حرفه ای
- تولید سرویس های هوشمند شهری جهت بهینه سازی منابع انرژی
- ارائه تکنیک های معماری مدرن شهری
- محاسبات سازه ای و آنالیز رفتاری سازه در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله
- آنالیز رفتاری و محاسبات خاک و پی
- تکنیک های مدرن اجرایی
- تولید نرم افزارهای آموزشی
- تولید نرم افزارهای مهندسی
- تولید سخت افزارهای مهندسی

این پایگاه با همکاری مجموعه مهندسان و متخصصان ایرانی با ذهنیت ارائه سرویس های نوین و ابتکاری در حال فعالیت می باشد و در حال حاضر سیستم های مدرنی در سامانه طراحی شرکت فعالند که پس از به اتمام رسیدن این پروژه ها از آنها در سطح وسیعی رونمایی خواهد شد.
هدف پایگاه تخصصی ایاک بوک در شرکت هنرعمران ایرانیان ایجاد تحولی مدرن در تولیدات نرم افزاری و سخت افزاری بدون در نظر گرفتن مرز جغرافیایی می باشد که در این راستا تا به امروز به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم ، لذا بهره برداری نهایی از طرح های مهم این شرکت همچنان به زمان نیاز دارد که نوید آن را در آینده نزدیک خواهیم داد.ا


موفق و پیروژ باشید
پایگاه تخصصی ایاک بوک
شرکت هنرعمران ایرانیان